Samarbeid og læringsledelse

Ressurser fra kurset Samarbeid og læringsledelse ligger her. (Lenken er for tiden ikke aktiv. Oppdatert versjon kommer høsten 2019). Ikke for reproduksjon / viderepublisering.