Kurs

Trygg foran klassen – presentasjonsteknikk

På denne siden kommer snart presentasjonen av mitt kurs i presentasjonsteknikk: Trygg foran klassen (for både lærere og elever).


La oss jobbe bedre sammen

  La oss jobbe bedre sammen! Samarbeid og læringsledelse I – Deler og helhet Hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Hvordan utnytte ressursene effektivt og bygge på hverandres styrker? Elevenes læring skal stå i sentrum for arbeidet. Noen ganger opplever vi at virksomhetens møtekultur, informasjonsflyt og samarbeidsånd står i konflikt med dette idealet. Dette kurset […]


Kurs og foredrag

Jeg tilbyr flere ulike foredrag- og kurskonsepter.  Konseptene kan skreddersys ulike målgrupper og gis vinkling som passer inn som f. eks. parallell-sesjon på konferanser: Skoleutvikling: Samarbeid og læringsledelse (Basert på Gnistrende samarbeid) og Bruk av fortellinger i skoleutvikling (Gnistrende samarbeid og Fortellemagi). Disse kursene er utarbeidet på bestilling. I 2018 og 2019 er Samarbeid og læringsledelse i […]


Helt sjef i klasserommet

«Helt sjef i klasserommet» – en inspirerende og praktisk workshop. Er du lærer eller lærerstudent som ønsker påfyll av inspirasjon og nye redskaper for å utvikle deg som klasseleder? Kurset «Helt sjef i klasserommet» er basert på boken Gnistrende undervisning – håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. På dette intensive kurset får du jobbe sammen med […]