Kap. 3 – Jeg og vi. Organisasjonsforståelse.

Kap. 3 – Jeg og vi. Organisasjonsforståelse.

Nytt syn på kunnskap? Og organisasjoner?

Når vi skal tenke nytt, om verden, om oss selv, om kunnskap og organisasjoner, må vi noen ganger være villige til å gi slipp på helt grunnleggende oppfatninger. Manuel Lima har en fascinerende framstilling av hvordan vi er i ferd med å få en helt nye måte å se på organiseringen av kunnskap. I Gnistrende […]