Kap. 10 – Utviklingsprosjekter

Kap. 10 – Utviklingsprosjekter.

Ett klikk kan forbedre læringsmiljøet på en hel skole!

Når mange mennesker er involvert, kan summen av mange små handlinger skape stor endring. Hvis alle i et hus slår av lyset hver gang de forlater et rom, blir den årlige strømregningen selvsagt mye mindre enn om alle lar lyset stå på i alle rom døgnet rundt. Her vil jeg gi et eksempel på hvordan […]