Bestill foredrag

Jeg reiser gjerne rundt til skoler og holder foredrag. Jeg kan forelese ut fra tema i bøkene i alt fra én time til et mer omfattende samarbeid. Vi avtaler pris, innhold og rammer for opplegget på forhånd. Jeg knytter gjerne mitt bidrag opp mot det arbeidet som pågår på skolen. Ta kontakt på dette skjemaet hvis dere vil ha besøk!

Bestill foredrag