Helt sjef i klasserommet

Filed under: Kurs

heltsjef_ferdiglogo

«Helt sjef i klasserommet»
– en inspirerende og praktisk workshop.

Er du lærer eller lærerstudent som ønsker påfyll av inspirasjon og nye redskaper for å utvikle deg som klasseleder? Kurset «Helt sjef i klasserommet» er basert på boken Gnistrende undervisning – håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. På dette intensive kurset får du jobbe sammen med andre kursdeltakere og bokens forfatter for å utvikle deg videre. Kurset passer både for den som er helt i startfasen av sin lærergjerning, og den erfarne læreren som ønsker nye innfallsvinkler til sin egen praksis. Man må ikke jobbe i skolen for å ha glede av dette kurset – alle som ønsker å bli flinkere til å kommunisere med grupper i en kurs-/kommunikasjons-situasjon kan delta. Klasseledelse er å arbeide med kompleksitet. Derfor veves de ulike temaene sammen i en praktisk og engasjert helhet.

Påmelding og mer informasjon

 

Temaoversikt:

Time 1: Tid og rom.

Hvordan utnytte de ulike klasserommenes muligheter for å skape gode læringsprosesser. Hvordan variere mellom korte og lange tidsintervaller for å holde læringstrykket oppe?

Time 2: Motivasjon.

Hvordan knekke koden for å skape motiverende læringsprosesser? Hvordan kan dynamikken mellom indre- og ytre motivasjonskrefter utnyttes i planlegging av undervisning?

Time 3: Autoritet, energi og utstråling.

Hvordan kan kunnskap om kroppsspråk og teknikker fra teateret blir avgjørende faktorer for at læreren skal lykkes? Hvordan kan den samme kunnskapen utnyttes for i større grad å se den enkelte elev?

Time 4: Individuell oppfølging, tilpasset opplæring og store grupper.

Hvordan få mer tid til den enkelte elev? Strukturerte 1:1-samtaler som en byggesten både for individuell oppfølging og arbeid med klassemiljø.

Time 5: Klasseledelse i det digitale klasserommet.

Hvordan utnytte digitale muligheter, og samtidig styre oppmerksomhet og hindre distraksjoner i et klasserom fullt av digitale fristelser?

Time 6: Åpen post

Deltakerne kan på forhånd sende inn ønsker for tema for den siste timen. Vi jobber med å konkretisere individuelle utviklingsmål og endringspunkter.

***

Tema 1-4 er basert på, men ikke identisk med tilsvarende kapitler i Gnistrende undervisning. Tema 5 er et bonusopplegg som ikke er beskrevet i vesentlig grad i boken, men er med fordi det er høyst aktuelt. Det er ikke en forutsetning at man har lest boken på forhånd, men man vil ha større utbytte av kurset om så er tilfelle.

***

 Påmelding og mer informasjon

Praktisk informasjon

Kursleder:

Jørgen Moltubak, forfatter av Gnistrende undervisning og Gnistrende samarbeid.framhevet

 

 

 

Sted: Kurset arrangeres hos Gyldendal forlag i Oslo sentrum. 

 

 Påmelding  og mer informasjon

 

Vil du kjøpe boken «Gnistrende undervisning»?

Du finner den hos Haugenbok.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre