Velkommen til Gnistrende.net!

Velkommen! Dette er nettsidene som tilhører bøkene Gnistrende undervisning og Gnistrende samarbeid. Her finner du ressurser som er tilknyttet bøkene. Alt fra omtalte filmklipp og bøker, til nedlastninger. Sidene bygges opp gjennom skoleåret 16/17, og der det nå står «Not found», vil du finne stoff senere. Følg gjerne bøkenes Facebook-side, eller bli med i den […]


Lærernes forberedelser – informasjonsfilm for Kopinor

Sammen med Stine Eidsør har jeg vært med i denne informasjonsfilmen for Fabelaktig formidling / Kopinor. Filmen er spilt inn på arbeidsplassen min, Akademiet vgs. i Oslo.


Ett klikk kan forbedre læringsmiljøet på en hel skole!

Når mange mennesker er involvert, kan summen av mange små handlinger skape stor endring. Hvis alle i et hus slår av lyset hver gang de forlater et rom, blir den årlige strømregningen selvsagt mye mindre enn om alle lar lyset stå på i alle rom døgnet rundt. Her vil jeg gi et eksempel på hvordan […]


Helt sjef i klasserommet

«Helt sjef i klasserommet» – en inspirerende og praktisk workshop. Er du lærer eller lærerstudent som ønsker påfyll av inspirasjon og nye redskaper for å utvikle deg som klasseleder? Kurset «Helt sjef i klasserommet» er basert på boken Gnistrende undervisning – håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. På dette intensive kurset får du jobbe sammen med […]


Fanget av gode intensjoner?

Når man skal diskutere god klasseledelse i et student- eller lærerfellesskap, er det strålende med gode caser. Én slik case kan være dette tre og et halvt minutt lange klippet fra TV-serien «Kongsvik ungdomsskole», hvor vi få se den nyansatte kontaktlæreren Mariannes oppstart av en time. Mange lærere vil kunne kjenne seg igjen i elementer […]


Nytt syn på kunnskap? Og organisasjoner?

Når vi skal tenke nytt, om verden, om oss selv, om kunnskap og organisasjoner, må vi noen ganger være villige til å gi slipp på helt grunnleggende oppfatninger. Manuel Lima har en fascinerende framstilling av hvordan vi er i ferd med å få en helt nye måte å se på organiseringen av kunnskap. I Gnistrende […]


Empatisk kommunikasjon

Psykiateren Lisbeth Brudal har utviklet metoden «Empatisk kommunikasjon», som er en fire-trinnsmetode, beregnet for å øke kvaliteten på 1:1-samtaler i helsevesenet. Metoden er beskrevet i boken «Empatisk kommunikasjon – et verktøy for menneskemøter» (linken går til Haugenbok), og er omtalt på side 205-208 i Gnistrende undervisning. Metoden er like anvendelig i skolen som i helsevesenet. […]


Læringsrevolusjonen?

De to første setningene i Gnistrende undervisning lyder: «Dette er en bok. Med den vil jeg starte en revolusjon.» Det står en del i boken om hva som ligger i dette, hva slags revolusjon det er snakk om. Men det er ingen hemmelighet at Ken Robinson og hans bøker og TED-talks har vært til stor […]